Maandmarkt Corbigny

Maandmarkt Corbigny
Champs de Foire, 58800, Corbigny

Elke 2e dinsdag van de maand een levendige markt. Van oudsher een veemarkt, maar nieuwe kooplui namen de plek in van de veeboeren.


Elke vrijdagochtend heeft Corbigny een kleine, levendige weekmarkt. Maar het is vooral de grote maandelijkse markt, de foire, waar de kooplui en het publiek op af komen.

Elke tweede dinsdagochtend van de maand staat de Champ de Foire, het grote veld naast de plaatselijke supermarkt, vol met kramen: kleding, hoeden, snuisterijen, plantjes, groenten, fruit, kruiden, kazen en andere lekkernijen. Maar het is er ook mogelijk om messen en gereedschappen te laten slijpen. En zoals op veel Bourgondische markten is er tevens pluimvee en ander gevogelte te koop. Vanaf het veld gaat de markt verder het dorp in, via de Rue des Boucheries, tot aan het plein voor het gemeentehuis.

Corbigny heeft al sinds de middeleeuwen een traditie van markten. De reputatie ervan overschreed de grenzen van het kanton. Er werd vooral vee verhandeld: koeien, kalveren, paarden, varkens, schapen… Aanvankelijk gebeurde dat in de Faubourg Saint-Jean. Maar omdat die te weinig ruimte bood, verhuisde de foire in 1873 naar een speciaal hiervoor aangelegd groot veld. De Champ de Foire is nog altijd voor dit doel in gebruik.

Aanvankelijk was de foire slechts één keer per jaar. Vanaf 1672 werd dat zes keer per jaar en sinds 1914 is dat elke tweede dinsdag van de maand. Tot in de jaren ’50 werd er nog veel vee verhandeld. Maar die handel heeft zich in de loop van de tijd verplaatst naar andere plekken. Ondertussen hebben, op deze maandmarkt, nieuwe kooplui de plek ingenomen van de veeboeren.