Disclaimer

BourgondiëToerist doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Als u onverhoopt verouderde of onjuiste gegevens tegenkomt, nodigen we u uit om contact op te nemen met info@BourgondieToerist.nl zodat ze gecorrigeerd kunnen worden.

Bij het vullen van de website is geprobeerd om alle auteursrechten en beeldrechten te respecteren. Indien u zich geschaad voelt in uw rechten, dan verzoeken we u om contact op te nemen met BourgondiëToerist.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de content van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BourgondiëToerist en eventuele andere rechthebbenden.

BourgondiëToerist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.