Abdij en Museum Saint-Germain

Museum voor kunst en Geschiedenis
Abdij en Museum Saint-Germain
Museum van Kunst en Geschiedenis
2bis Place Saint-Germain, 89000, Auxerre

In de 9e eeuw was dit een prestigieuze kloosterschool. De muurschilderingen in de crypte behoren tot de oudste van Frankrijk. 


De imposante abdij van Saint-Germain, ooit buiten de stadsmuren gesticht, is al van verre te zien: hij steekt uit boven het oude centrum van Auxerre op de rechteroever van de Yonne. Onderin de abdij bevindt zich het graf van de heilige Germanus, bisschop van Auxerre, die in 448 is overleden. Het was koningin Clotildis die in de 5e eeuw een basiliek liet bouwen rond dit graf.

In de 8e eeuw werd hier een Benedictijner klooster gesticht en in de 9e eeuw gold de Abbaye Saint-Germain als een prestigieuze kloosterschool. Het was de glorietijd van deze abdij. De crypten uit die periode, gebouwd rondom het graf van Saint-Germain, vormen het oudste nog bewaard gebleven deel van het klooster. Ze zijn gedecoreerd met goed bewaard gebleven muurschilderingen die tot de oudste van Frankrijk behoren. In de abdij zijn ook latere bisschoppen van Auxerre alsmede de monniken begraven.

Het abdijcomplex is in de loop der eeuwen geleidelijk uitgebreid. Daardoor vormt het een mix van verschillende bouwstijlen. De crypten zijn Karolingisch. De Saint-Jean toren, de kapittelzaal en de oude sacristie zijn Romaans. De proviandkamer en de kerk zijn van het eind van de 14e eeuw. Het scriptorium (de schrijfzaal waar de manuscripten werden “gekopieerd”), de slaapzalen, de refter (eetzaal) en het verblijf van de abt zijn klassiek.

Net zoals andere religieuze gebouwen, werd ook deze abdij in de Franse revolutie eigendom van de staat (1789) en werd de kloostergemeenschap ontbonden. Vanaf het begin van de 19e eeuw werden de gebouwen omgevormd tot ziekenhuis. Tot 1982 bleven ze die functie behouden. Vanaf 1970 kreeg de voormalige abdij geleidelijk een functie als museum. In 1984 startten restauratiewerkzaamheden.

De voormalige abdij is nu ingericht als Museum van Kunst en Geschiedenis. De collectie, afkomstig van oude of recente opgravingen in de stad en in de regio, en omvat de periode vanaf de prehistorie tot het einde van de middeleeuwen. Aan de orde komen de mediterrane archeologie; Gallo-Romeinse archeologie; monniken; het dagelijkse leven in de middeleeuwen; munten en penningen; en bisschop Saint-Germain. Er zijn ook vaak tijdelijke exposities te zien.

Met uitzondering van de meeste dinsdagen en enkele feestdagen is deze abdij vrijwel het gehele jaar open. De wijngaard Clos de la Chainette was ooit van de abdij.