Museum Pays Châtillonnais

Museum Pays Châtillonnais
14 Rue de la Libération, 21400, Châtillon-sur-Seine

Museum met archeologische vondsten uit de Pays Châtillonnais en de Schat van Vix.


Dit museum, gevestigd in het kloosterhuis van de voormalige abdij Notre-Dame in Châtillon-sur-Seine, toont op een oppervlakte van 2000 vierkante meter de archeologische vondsten uit de Pays Châtillonnais. In de loop van de 20e eeuw werd er in deze streek zo veel opgegraven dat de collectie uit de Keltische en Gallo-Romeinse periode tot de meest representatieve van Frankrijk behoort. Met de ontdekking van de Schat van Vix in 1953 werd het museum beroemd.

De vondsten laten zien dat deze streek in de oudheid belangrijke cultusplaatsen had. Het dagelijkse leven aan het begin van de jaartelling wordt geïllustreerd aan de hand van de vondsten in Vertault. De rijke collectie beeldhouwwerken uit de Middeleeuwen is verbonden met het kloosters in de regio. Later in de tijd ontwikkelde zich hier de lakenindustrie en de metaalnijverheid.

De collectie van het museum is verdeeld over zes afdelingen:

  • Kelten en Galliërs.
  • De Gallo-Romeinse wereld.
  • Maarschalk Marmont, Empire en industrie.
  • De schat van Vix.
  • Schone kunsten.
  • Rariteitenkabinet.

Naast de vaste expositie zijn er ook wisseltentoonstellingen.