Menhirs van Epoigny

Menhirs van Epoigny
Le Plemont, 71490, Couches

Deze zeven menhirs vormen de oudste megalitische plek van Bourgondië.


Aan de rand van Couches bevindt zich de belangrijkste megalitische plek van Bourgondië. Hier zijn zo’n 5.000 jaar geleden zeven grote granieten menhirs geplaatst. Op een aantal ervan zijn in die periode gravures aangebracht. Later wijdden de Galliërs deze plek aan de paardengodin Epona.

In de loop der eeuwen verloor de plek z’n rituele functie. Eind 19e eeuw stonden nog maar enkele stenen overeind. Eén van de menhirs diende lange tijd als borstwering van een brug. Andere lagen plat en waren weggezakt in de grond. Bij het uitgraven ervan kwam ook vuursteen en keramiek naar boven. Deze opgravingen versterken het bewijs dat de plek in het neolithicum en de Gallo-Romeinse periode door mensen werd gebruikt. Er is ook een grafurn gevonden uit het bronzen tijdperk.

De zeven reuzenstenen zijn enkele tientallen jaren allemaal weer, nagenoeg op hun oorspronkelijke plaats, teruggezet. Ze variëren in grootte van 2 meter tot 7,35 meter. De menhirs zijn gemaakt van Brandon graniet, afkomstig uit de omgeving van het Brandonmeer dat vijf kilometer verderop ligt. De grootste weegt ongeveer 30 ton.