30 april 2023

Zwarte ooievaar terug in Bourgondië

Het Parc National de Forêts heeft elk jaar tussen april en augustus een zeer zeldzame, beschermde bewoner: de zwarte ooievaar. Deze vogel is tevens het symbool van dit jonge nationale bospark (2019) op de grens van de Côte-d’Or en de Haute-Marne.

Zwarte ooievaars zijn kleiner en veel schuwer dan hun witte soortgenoten. Naar schatting waren er vorig jaar in heel Frankrijk 70 tot 90 koppels, waarvan vijf of zes in dit park. Dankzij een GPS-zender kunnen de dieren worden gevolgd op hun reizen tussen Afrika, waar ze overwinteren, en Bourgondië. Zo kent het park de verhalen van Divona, Sylvana en Elfik.

Divona, een mannetje van dertien jaar, is de oudste van het drietal. Hij werd in het Parc National de Forêts geboren en heeft er sinds 2015 al voor 15 nakomelingen gezorgd. Elk najaar reist hij naar Senegal om daar te overwinteren. Divona is een snelle vlieger: het traject van ruim 4.000 kilometer, legt hij meestal in circa 20 dagen af.

Sylvana werd in 2021 voorzien van een GPS-zender. Toen was ze samen met Divona. In 2022 heeft Sylvana erg lang gedaan over de terugreis van Afrika naar Bourgondië en ondertussen had Divona al ander gezelschap gevonden. Dit jaar was Sylvana veel sneller terug en iedereen vraagt zich af of ze nu weer een koppel zullen vormen. De laatste GPS-gegevens wijzen erop dat ze al enkele nachten samen hebben doorgebracht.

Elfik kreeg in 2022 een GPS-zender. Het geslacht van deze ooievaar is nog niet duidelijk. Het Park heeft tot nu toe weinig gegevens over Elfik kunnen verzamelen.

Toutatis, een vierde ooievaar die eerder een nest had in dit deel van Frankrijk, overleed eind maart in de Haute-Marne. Hij was ongeveer zeven jaar oud. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Het Parc National de Forêts biedt deze schuwe vogels de gelegenheid om zich ongestoord voort te planten zodat hun populatie weer kan toenemen. Hun verblijfplaatsen worden geheim gehouden.

Zwarte ooievaars maken hun nesten in grote boomkruinen op een hoogte van minstens 7 meter. Zo’n nest heeft een diameter van ongeveer 1,80 meter en telt doorgaans drie tot vijf eieren. Die komen na ruim een maand broeden uit. De jongen verlaten het ouderlijke nest in juli. In de loop van augustus reizen de vogels weer af richting Afrika.

Bezoekers die bij toeval een nest met ontdekken, worden uitdrukkelijk verzocht om op grote afstand te blijven en de ooievaars met rust te laten. De minste verstoring kan ertoe leiden dat de dieren definitief vertrekken.

Bron: Parc National de Forêts.