15 juni 2024

Voortaan boetes mogelijk bij wandelen op privégrond

Tot voor kort mochten wandelaars overal in Frankrijk lopen over privégrond op het platteland en in de bossen mits ze geen rommel achterlieten, niets plukten en niets vernielden. Sinds vorig jaar kan dat leiden tot een boete van € 135.

Een nieuwe wet wil privé-eigendom beschermen en tegelijkertijd de omheining van natuurgebieden beperken. Zo’n 75% van de bossen in Frankrijk is privéterrein. Ze werden de laatste jaren steeds vaker afgeschermd met hoge hekken. Dat had gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit: ecologische corridors werden onderbroken en natuurlijke habitats gefragmenteerd.

Daarom kwam er nieuwe wetgeving over de hekken: ze moeten 30 centimeter boven het grondoppervlak worden geplaatst en mogen niet hoger zijn dan 1,2 meter. Tevens worden er eisen gesteld aan de materialen waarvan ze worden gemaakt: die mogen niet schadelijk zijn voor wilde dieren. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de grootgrondbezitters, werd in ruil voor deze maatregel een sanctie gezet op het zonder toestemming betreden van hun grond.

Maar lang niet alle eigenaren van plattelandsgrond of bossen hebben bezwaar tegen wandelaars. Bovendien is de nieuwe wet moeilijk te handhaven. Voor de overtreders moet duidelijk zijn dat er sprake is van privégrond; bijvoorbeeld doordat dit op borden is aangegeven. De boetes mogen enkel worden uitgeschreven door de gendarmes of beëdigde particuliere bewakers. Voor de gendarmes zullen dit soort “delicten” waarschijnlijk weinig prioriteit hebben.

Voor zover bekend, heeft de nieuwe wet nog nergens in Bourgondië of in de rest van het land tot boetes geleid. Op enkele plaatsen, elders in Frankrijk, hebben grondeigenaren wel particuliere bewakers ingezet. Verder zijn er, eveneens in andere delen van het land, enkele veehouders die niet langer toestaan dat een GR-wandelroute over hun land loopt.