30 januari 2024

Binnenkort overal straatnamen en huisnummers

Buiten de steden is het in Bourgondië, net als elders in Frankrijk, niet altijd makkelijk om een specifiek adres te vinden. Op het platteland gaat de aanduiding soms niet verder dan de naam van het lieu-dit (buurtschap), hameau (gehucht) of bourg (dorp).

Ter plekke is het dan zoeken met aanwijzingen als “achter de kerk”, “iets voorbij de bocht”, “schuin tegenover de boerderij”, “tweede straat rechts na de school”….

Dat is niet alleen lastig voor toeristen die op hun bestemming willen komen, maar ook voor postbodes, pakketbezorgers, en dienstverleners zoals nuts- en telefoonbedrijven. In noodsituaties kan het zelfs levens kosten als de hulpdiensten vertraging oplopen doordat ze de bestemming niet meteen kunnen vinden.

Volgens het dagblad Le Monde hadden eind 2019 meer dan 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Frankrijk nog geen exact adres. Maar binnenkort is dat verleden tijd.

Een nieuwe wet, de “3DS” verplicht gemeenten met minder dan 2.000 inwoners om voor 1 juni 2024 hun straten een naam te geven, de gebouwen te nummeren, en deze gegevens te uploaden in een database van de staat. Sinds 1 januari van dit jaar gold die plicht al voor grotere gemeenten.

Op dit moment zijn veel kleine gemeenten druk bezig met het bedenken van straatnamen en het plaatsen van straatnaambordjes. Het is nog afwachten hoe snel de navigatiesystemen alle nieuwe adressen kennen.