Koren- en Broodmuseum

Koren- en Broodmuseum

2, Rue de l’Égalité, 71350, Verdun-sur-le-Doubs

Uitleg over 70 eeuwen graan oogsten en 40 eeuwen brood bakken.


Verdun-sur-le-Doubs ligt middenin een graanteeltgebied van 600 km2. Het is dus een logische locatie voor een museum over koren en brood.

Het Koren- en Broodmuseum is gevestigd in het oude centrum van dit plaatsje, in een pand uit de 18e eeuw. Het geeft uitleg over 70 eeuwen graan oogsten en 40 eeuwen brood bakken. Ook aan de maïsteelt, die heeft bijgedragen aan de welvaart van deze streek, wordt aandacht besteed.

Middels maquettes en gereedschappen, waarvan een deel afkomstig is van archeologische opgravingen, toont het museum hoe de landbouwtechnieken zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Er wordt ook ingegaan op het malen van graan en op het bakken van brood. In de audiovisuele ruimte kunnen bezoekers verschillende video’s bekijken.

Het eten van granen is diep verankerd in onze geschiedenis. Brood is al heel lang een essentieel voedingsmiddel in onze maatschappij. Op de eerste etage van het museum zijn een keuken en een eetkamer ingericht. Die laten de symbolische betekenis zien van brood bij een gezellige maaltijd. Brood speelt immers ook een grote rol in het sociale leven.

Het Koren- en Broodmuseum maakt deel uit van het Ecomuseum Bresse Bourguignonne dat, verspreid over verschillende locaties, allerlei aspecten van het leven in de Bresse laat zien. Het museum is van begin mei tot eind september elke middag, met uitzondering van de dinsdagen, open. Zie voor actuele openingstijden en toegangsprijzen de website van het museum. Nederlandstalige audiogidsen zijn beschikbaar.